SPORT

 

Jednym z powodów dlaczego wyczynowi sportowcy mają znacznie większą wydolność fizyczną w porównaniu z osobami amatorsko uprawiającymi sport jest lepsze ukrwienie mięśni. Poprawa dopływu krwi zwiększa ilość dostarczonego tlenu do komórek, a jednocześnie efektywność usuwania produktów przemiany materii. Mechanizm ten zapobiega szybkiemu męczeniu podczas wysiłku fizycznego. Zawarty w Oligo-Elite Oligonol, poprawiając przepływ krwi w mięśniach, znacznie zwiększa wydolność fizyczną i skraca czas powrotu do stanu z przed wysiłku. Redukuje również stres oksydacyjny związany ze wzmożoną aktywnością fizyczną

SPORT

Jednym z powodów dlaczego wyczynowi sportowcy mają znacznie większą wydolność fizyczną w porównaniu z osobami amatorsko uprawiającymi sport jest lepsze ukrwienie mięśni. Poprawa dopływu krwi zwiększa ilość dostarczonego tlenu do komórek, a jednocześnie efektywność usuwania produktów przemiany materii. Mechanizm ten zapobiega szybkiemu męczeniu podczas wysiłku fizycznego. Zawarty w Oligo-Elite Oligonol, poprawiając przepływ krwi w mięśniach, znacznie zwiększa wydolność fizyczną i skraca czas powrotu do stanu z przed wysiłku. Redukuje również stres oksydacyjny związany ze wzmożoną aktywnością fizyczną

OLIGO-ELITE TO POCZUCIE SIŁY!

Badanie

 
Supplementation with a Flavanol-rich Lychee Fruit Extract Influences the Inflammatory Status of Young Athletes. H. Ohno. Phytotherapy Research (2011) Metoda: Japonia. Badanie randomizowane z pojedynczą ślepą próbą vs. grupa kontrolna z placebo.   Osoby badane losowo zostały  podzielone na dwie grupy (A i B). Dawka Oligonolu 2 x 100 mg/dobę.   Grupa A otrzymywała Placebo przez pierwsze 26 dni. Następne 26 dni – suplementacja Oligonolem.   Gruba B otrzymywała Oligonol przez pierwsze 26 dni. Następne 26 dni – suplementacja Placebo. 

Cel:
Ocena wpływu Oligonolu na zmęczenie powysiłkowe u osób amatorsko uprawiających sport 

Osoby badane:
47 młodych sportowców amatorsko uprawiających sport (22 kobiety i 24 mężczyzn)

Czas:
Obserwowani przyjmowali Oligonol przez 52 dni.

Wyniki: W okresie stosowania Oligonolu (zarówno w grupie A i B) w porównaniu z okresem stosowania placebo stwierdzono: 1. W obu grupach znacząco mniejsze zmęczenie jak również znacznie szybsze ustępowanie zmęczenia powysiłkowego  2.  Mniejsze odczucie bólu (mięśni, kręgosłupa) 3. Kobiety – redukcja bólu menstruacyjnego 4. Redukcję powysiłkowego stresu oksydacyjnego oceniane za pomocą 8-OHdG 

METODA

WYNIKI